Palvelukuvaus

Päivitetty 26.1.2023

1. Yleinen kuvaus

Tämä palvelukuvaus koskee Typing Master Finland Oy:n (1543684-3) toimittamaa internetselainpohjaista palvelua.

2. Käsitteet

2.1 Palveluntarjoaja. Palveluntarjoaja on Typing Master Finland Oy, joka on Palvelun kehittäjä ja julkaisija, ja jolle Palvelun omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat.

2.2. Tilaaja. Lisenssin hankkinut yhtiö, julkishallinnon yksikkö, oppilaitos, muu oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö. Tilaaja myöntää käyttöoikeuden ohjelmaan auktorisoiduille käyttäjilleen ja on vastuussa ohjelman käyttömaksun suorittamisestä sekä käyttöehtojen noudattamisesta.

2.3. Palvelu. Palvelu viittaa internetselaimella toimivaan kymmensormitekniikan opetusohjelmaan, NäppisTaituri-palveluun.

2.4. Loppukäyttäjä. Loppukäyttäjiä ovat:
    (a) Tilaajan työntekijät; tai
    (b) Tilaajan oppilaitoksen opiskelijat; tai
    (c) Tilaajan tiloissa ohjelmaa käyttävät rekisteröidyt asiakkaat tai vieraat, jotka käyttävät ohjelmaa Tilaajan luvalla.

3. NäppisTaiturin palvelukuvaus

NäppisTaituri on joustava ja helppokäyttöinen kymmensormitekniikan opetusohjelma, jonka avulla käyttäjät oppivat nopean kirjoitustekniikan oppituntien, kirjoituspelien ja kokeiden kautta.

4. Yhteisö/yrityskäyttö

4.1. NäppisTaiturin hankinta
NäppisTaituri voidaan hankkia yhteisön tai yrityksen käyttöön ottamalla yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun puhelimitse, sähköpostilla tai internetsivujen lomakkeen kautta. Tilaaja saa itselleen vain oman yhteisönsä/yrityksensä käyttöön tarkoitetun yksilöidyn URL:n, jonka kautta palveluun kirjaudutaan.

4.2. Näkymät
NäppisTaituri koostuu kahdesta osasta:
Käyttäjähallinta: Ylläpitäjien ja opettajien työkalu, jolla hallinnoidaan käyttäjiä ja kursseja. Käyttäjähallinnan puolelta löytyy myös eri raportteja, joiden avulla voi seurata loppukäyttäjien edistymistä.
Opiskelu: Ohjelman opiskelupuoli loppukäyttäjille.

Ylläpitäjillä ja opettajilla on pääsy sekä Käyttäjähallintaan että Opiskelualueelle. Loppukäyttäjillä ei ole oikeuksia Käyttäjähallinnan puolelle, joten sisäänkirjautumisen yhteydessä heidät ohjataan automaattisesti opiskelupuolelle.

4.2.1. Käyttäjähallinnan toiminnot
Käyttäjähallinnan avulla voi suorittaa seuraavia toimintoja:

 • Käyttäjätilien luominen, muokkaus ja poisto
 • Käyttäjäryhmien hallinnointi, käyttäjien edistymisen seuranta erilaisten raporttien avulla
 • Kurssiasetusten muokkaus käyttäjille ja ryhmille
 • Omat kirjoituskokeet
 • Oppituntien etenemisen kontrollointi
 • Läpäisyvaatimusten asettaminen oppitunneille ja kokonaisille kursseille
 • Kaikkien käyttäjien asetuksien muokkaus
 • NäppisTaituri-tilin yleisten asetuksien muokkaus

4.2.2. Opiskelu
NäppisTaiturin opiskeluosio sisältää kymmensormijärjestelmäkurssit ja -pelit:

 • NäppisTaiturin Seikkailut
 • Nyt näppis tutuksi
 • Peruskurssi Junior
 • Peruskurssi
 • Nopeuden kehittäminen
 • Numerorivi
 • Numeronäppäimistö
 • Erikoismerkit
 • Taitokokeet

Käyttäjät pääsevät Opiskelu-puolella katsomaan myös omia raporttejaan sekä muuttamaan omia henkilökohtaisia asetuksiaan, kuten käyttäjätunnuksen ja salasanan, mikäli tätä ei ole tilin yleisissä asetuksissa estetty.

4.2.3. Alkuopetuksen nurkka
Alkuopetuksen nurkka aktivoidaan pyydettäessä. Alkuopetuksen nurkka tarjoaa esikoululaisille ja 1.-2. -luokkalaisille helpon tavan päästä alkuun näppäintaitojen oppimisessa. Alkuopetuksen nurkka sisältää NäppisTaiturin seikkailut sekä Nyt näppis tutuksi -harjoituskokonaisuudet. Harjoituksia pääsee tekemään ilman kirjautumista ja tuloksien tallennusta.

4.3. Integraatiot

4.3.1. Edustore: Lukuisissa kunnissa käytössä oleva sähköisten oppimateriaalien kauppapaikka ja jakelukanava, jonka taustalla ovat kuntien omistamat Kuntien Tiera sekä KL-kuntahankinnat.

4.3.2. SanomaPro: Sanoma Pro Oy:n tuottama sähköisen oppimisen palvelu- ja aineistokokonaisuus.

4.3.3. MPASSid: Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama sosiaalisen median tunnuksia ja muita heikon tunnistuksen lähteitä hyväksikäyttävä tunnistuspalvelu. Tunnistustapa on kehitetty mm opetustoimen käyttöön jossa koululaisilla ei ole vahvaa tunnistusvälinettä käytössään.

4.3.4. SSO: NäppisTaiturin voi kytkeä käyttämään verkkotunnuksia kytkemällä päälle SSO (Single Sign-On) autentikoinnin. Näin käyttäjätunnusten hallinta on yhdessä keskitetyssä paikassa eikä sitä tehdä NäppisTaituri-palvelussa erikseen.

5. Tekniset ominaisuudet

5.1. Tekniset vaatimukset
NäppisTaituriin kirjautumiseen tarvitaan internetselain: tuettuja selaimia ovat Chrome, Firefox, Edge ja Safari. Suosittelemme, että käytössä oisi aina uusin selainversio. NäppisTaituri toimii myös iPadeilla, jossa on iOS13 tai uudempi, sekä Android tableteilla, joissa on Android 9 tai uudempi. iPadia ja Android -tablettia käyttäessä tarvitaan myös ulkoinen näppäimistö. NäppisTaituri -kurssit on toteutettu HTML5-tekniikalla, jonka käyttöön ei vaadita selaimelta lisäosia.

5.2. Palvelualusta
NäppisTaiturin palvelualustana toimii Saksassa sijaitseva palvelinkeskus, Velia, jonka konesalit on varustettu kulunvalvontajärjestelmällä sekä tallentavalla kameravalvontajärjestelmällä. Konesalit on sertifioitu seuraavin sertifikaatein:

 • ISO 27001:2005
 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001

6. Tietoturva

6.1. Lainsäädännön vaatimukset
NäppisTaituri-palvelun suunnittelussa ja tuottamisessa on huomioitu tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö. Henkilötietojen käsittelyyn on laadittu tietosuojaseloste.

6.2. Yhteyden suojaus
Yhteys NäppisTaiturin ja loppukäyttäjän tietokoneen välillä suojataan turvallisesti käyttämällä TLS-suojausta (Transport Layer Security), joka on yleisesti käytetty yhteyden suojausmenetelmä. Sen ansiosta kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä mitä tietoa lähetät ja vastaanotat. Suojatun yhteyden tunnistaa osoiterivillä merkkisarjasta https://.

6.3. Palvelun aikakatkaisu
NäppisTaiturin automaattinen aikakatkaisu kirjaa loppukäyttäjät ulos palvelusta, mikäli palvelu on selaimessa auki ja ollut käyttämättä 50 minuuttia.

6.4. Pakolliset tiedot
NäppisTaiturin käyttäjätiedoista pakollista tietoa ovat käyttäjätunnus, salasana ja etunimi. Nämä tarvitaan opettajan raportointia varten. Käyttäjätunnuksen ei tarvitse olla oppilaan koko nimi vaan se voi olla esimerkiksi opiskelijanumero tai muu uniikki tunniste. Etunimen tilalla voi tarvittaessa käyttää myös nimimerkkiä. Käyttäjien salasanat on suojattu kryptauksella.

6.5. Datan käyttö
Käyttödataa voidaan käyttää vain asiakastukeen tai muuhun palvelun käyttöön liittyvään tarkoitukseen ja se voidaan luovuttaa kolmannelle taholle vain koottuna tietona ilman käyttäjätunnisteita. Loppukäyttäjien henkilötietoja tai käyttödataa ei luovuteta kolmansille tahoille. Palveluntarjoaja ei ole ikinä suoraan loppukäyttäjään yhteydessä, ja virhetilanteissa loppukäyttäjien tulisi ottaa ensin yhteyttä tilin omaan ylläpitäjään.

6.6. Tietojen tarkasteluoikeus
Vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja, ovat oikeutettuja kirjautumaan tilaajan NäppisTaituri-tilille voidakseen toteuttaa asiakastukea. Kullakin työntekijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.